Stichting Vrienden van Leonardo Assen

De Stichting Vrienden van Leonardo Assen ondersteunt de HB-afdeling (hoogbegaafden-afdeling) van de Kloostertuin in Assen.

De HB-afdeling van De Kloostertuin in Assen is een afdeling die speciaal gericht is op talentvolle kinderen.

Hoogbegaafde kinderen kunnen maatschappelijk veel gaan betekenen in de toekomst. Veel van deze kinderen hebben echter goede begeleiding nodig, omdat zij tegen specifieke problemen aanlopen. Deze begeleiding krijgen zij op de HB-afdeling van De Kloostertuin in Assen.

Binnen de HB-afdeling wordt het reguliere lesmateriaal doorlopen, maar dan in minder tijd per week. Een groot deel van de schooltijd wordt ingevuld en uitgebreid met andere activiteiten. Zo krijgen de kinderen Spaans, Engels en Filosofie en leren ze schaken. Zo blijft school voor deze kinderen een uitdaging.

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan extra leermiddelen en activiteiten die niet regulier gefinancierd worden. Dit betekent dat er extra geld nodig is.

COG (Christelijke Onderwijsgroep Drenthe) zorgt voor de basisfinanciering van de exploitatiekosten. De extra kosten voor lesmaterialen en moeten uit fondsen van derden komen. Daarvoor is de Stichting Vrienden van Leonardo Assen in het leven geroepen.

Heeft u als bedrijf interesse in onze HB-afdeling en wilt u bijvoorbeeld wel eens een gastles verzorgen? Neem dan gerust contact met ons op! 

Heeft u wel interesse in het samenwerken met een HB-afdeling, maar is uw bedrijf niet in de buurt van Assen gevestigd? Kijkt u dan op www.hbon.nl voor een afdeling bij u in de buurt.